NE ARAMIŞTINIZ ?

EĞİTİM

Havacılık ve Uzay Uygulamaları için Simulink ile Sistem ve Algoritma Modelleme

KOD SS2
 • Eğitimin Süresi 2 Gün
 • Eğitimin Düzeyi Temel Orta İleri
 • Kimler KatılmalıMühendisler, Tasarımcılar, Akademisyenler, Öğrenciler
 •  
 • SORU SOR
  Sorularınız İçin:

AMAÇLARI

Bu bir günlük eğitimde Simulink ile sistem ve algoritma modelleme, tasarım doğrulama teknikleri üzerinde durulacaktır. Eğitim Simulink blok diyagram yapılarını kullanarak temel modelleme teknik ve araçlarının kullanımını içermektedir. Örnekler havacılık ve uzay uygulamalarına yönelik olarak seçilmiştir. Katılımcıların eğitim sonrasında aşağıdaki becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır:

 • Simulink modelleri oluşturma, modifiye etmek ve sistem dinamiği simülasyonları gerçekleştirme
 • Sürekli zaman, ayrık zaman ve hibrit sistemlerin modellenmesi
 • Benzetim doğruluğu ve hızı için çözücü ayarlarının modifiye edilmesi
 • Simulink modeli içerisinde hiyerarşi oluşturma
 • Alt sistemler, kütüphaneler ve model referansları kullanarak yeniden kullanılabilir özgün model bileşenleri oluşturma

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bölüm 1 Model üretimi ve simülasyonu
Bölüm 2 Programlama yapılarının modellenmesi
Bölüm 3 Ayrık sistemlerin modellenmesi
Bölüm 4 Sürekli sistemlerin modellenmesi
Bölüm 5 Çözücü seçimi
Bölüm 6 Model hiyerarşi geliştirilmesi
Bölüm 7 Şartlı gerçekleştirilmiş algoritmaların modellenmesi
Bölüm 8 Modellerin diyagramlar ile kombinasyonu
Bölüm 9 Kütüphane oluşturma
Bölüm 10 Ek F: Aerospace Blockset

ÖN GEREKSİNİMLER

 • Havacılık ve Uzay Uygulamaları için MATLAB’in Temelleri Eğitimi