NE ARAMIŞTINIZ ?

EĞİTİM

MATLAB'in Temelleri

KOD SM1
 • Eğitimin Süresi 2 Gün
 • Eğitimin Düzeyi Temel Orta İleri
 • Kimler KatılmalıMATLAB teknik hesaplama diline ihtiyaç duyan kişiler
 •  
 • SORU SOR
  Sorularınız İçin:

AMAÇLARI

Bu 2 günlük eğitim süresince veri analiz, görselleştirme, modelleme ve programlama konularına değinilecektir. Katılımcıların eğitim sonrasında aşağıdaki becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır:

 • MATLAB kullanıcı arayüzü ile çalışma
 • Komutların girilmesi ve değişkenlerin oluşturulması
 • Vektör ve matrislerin analizi
 • Vektör ve matris verilerinin görselleştirilmesi
 • Veri dosyaları ile çalışma
 • Veri tipleri ile çalışma
 • Komut dosyası oluşturulması ile komutların otomatikleştirilmesi
 • Mantık ve akış kontrolü ile program oluşturma
 • Fonksiyon oluşturma

EĞİTİM İÇERİĞİ

Bölüm 1 MATLAB arayüzü ile çalışma ortamı
Bölüm 2 Değişkenler ve ifadeler
Bölüm 3 Vektörlerin analiz ve görselleştirilmesi
Bölüm 4 Komut dosyası oluşturulması ile komutların otomatikleştirilmesi
Bölüm 5 Matrislerin analiz ve görselleştirilmesi
Bölüm 6 Tarih ve zaman kavramları
Bölüm 7 Veri tabloları
Bölüm 8 Koşullu veri seçimi
Bölüm 9 Dosyalardan verilerin analiz edilmesi
Bölüm 10 Akış kontrolü
Bölüm 11 Fonksiyon oluşturma

 

ÖN GEREKSİNİMLER

 • Lisans düzeyinde matematik bilgisi
 • Temel seviyede bilgisayar operasyonlarına aşinalık