NE ARAMIŞTINIZ ?

EĞİTİM

Ar-Ge'de Proje Yönetimi

KOD AL16
 • Eğitimin Süresi 1 Gün
 • Eğitimin Düzeyi Temel Orta İleri
 • Kimler KatılmalıMühendisler, Tasarımcılar, Akademisyenler, Öğrenciler
 •  
 • SORU SOR
  Sorularınız İçin:

AMAÇLARI

Ar-Ge projelerinin yönetimi geleneksel proje yönetiminden bazı farklılıklar içerir.  Ar-Ge projeleri maliyet, efor, sure ve kapsam açılarından tahmin edilmesi güç işleri içerir. Geleneksel proje yönetimi süreçleri disiplinlerarası projelerinizi planlamanızı, organize etmenizi ve kontrol etmenizi rahatlıkla sağlarken yenileşim konusunda ihtiyacınız olan vurgular geliştirilebilir.  Bu eğitim modülü ile Ar-Ge projelerinin yönetimi sürecinde yeralan proje paydaş, entegrasyon, kapsam, zaman, insan kaynakları, maliyet, kalite, tedarik, iletişim ve risk yönetimi başlıklarına değinilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Spesifikasyonlar ve Kilometre Taşlarının Belirlenmesi
 • Proje için Planlama, Bütçe ve Risk Yönetiminin Tanımlanması
 • Proje Planının Tartışılması ve Desteklenmesi
 • Kalite Güvence Proje Ekibi ile Görüşme ve Projeyi Yürütme
 • Projenin Durum Güncellemelerinin Sunumu ve Kabul Edilişi
 • Proje Çıktılarının Plana Göre Teslimi

ÖN GEREKSİNİMLER

Bu eğitimin herhangi bir öngereksinimi bulunmamaktadır.