NE ARAMIŞTINIZ ?

EĞİTİM

Sonlu Elemanlar Metodu'na Giriş

KOD FS01
  • Eğitimin Süresi 1 Gün
  • Eğitimin Düzeyi Temel Orta İleri
  • Kimler KatılmalıMühendisler, Tasarımcılar, Akademisyenler, Öğrenciler
  •  
  • SORU SOR
    Sorularınız İçin:

AMAÇLARI

Bu eğitim modülünde ticari sonlu elemanlar yazılımlarının arka planında çalışan hesaplamalara değinilecektir. Sıklıkla kullanılan eleman teknolojileri öğretilecek, modelleme ve analiz çıktılarının değerlendirilmesi sürecindeki en doğru yaklaşımlar ve püf noktaları aktarılacaktır. Temel seviye katı mekaniği bilgisi veya statik ve mukavemet üzerine akademik ders katılımı ön koşuldur.

  • SEM' in temel ilkelerini kavratmak
  • SEM ile çalışan yazılımların bilinçli kullanılabilmesi için temel bilgileri kazandırmak
  • Karmaşık mühendislik problemlerinin basite indirgenerek kontrol edilebilir parçalarla çözümünü sağlamak

EĞİTİM İÇERİĞİ

 Katı Mekaniğine Giriş
 Sonlu Elemanlar Formülasyonu
 1 Boyutlu Elemanlar
 2 Boyutlu Elemanlar
 3 Boyutlu Elemanlar
 Sınır Koşulları
 Modelleme Teknikleri
 Doğrusal Olmayan Analiz Yaklaşımları
 Dinamik Sonlu Elemanlar Analizlerine Giriş

ÖN GEREKSİNİMLER

Mühendislikte B.S. seviyesi veya benzer mühendislik deneyimi.