NE ARAMIŞTINIZ ?

EĞİTİM

TRIZ Yaklaşımı ile Ar-Ge Problemlerinin Çözümü

KOD AL8
 • Eğitimin Süresi 2 Gün
 • Eğitimin Düzeyi TemelOrtaİleri
 • Kimler KatılmalıEngineers and Designers
 •  
 • SORU SOR
  Sorularınız İçin:

AMAÇLARI

Firmalar problemlerini hızlı çözmek zorundadırlar. Özellikle yeni ürün ve hizmet geliştirme sürecinde tüm ekiplerin daha yaratıcı olmaları beklenmektedir. Hali hazırdaki problem çözme yöntemlerinin çevik olmaması nedeniyle firmalar TRIZ yaklaşımına daha çok odaklanmaktadırlar. Sistematik problem çözme yaklaşımı olmasının yanı sıra, birçok yaratıcılık yaklaşımı ile bilgi derinliği olan bu başlık, bugün birçok firma için en çok tercih edilen problem çözme ve inovasyon gerçekleştirme aracı olarak kullanılmaktadır.Bu eğitim modülü ile kapalı çevrim kontrol sistemlerinin tasarım sürecinin hızlandırılması ve optimizasyonu amaçlanmaktadır. Bu eğitim modülü ile TRIZ yaklaşımının temelleri sunulurken birçok örnek ile yöntemin firma içinde kullanımı pekiştirilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Firmaların Problem Çözme Teknikleri Nelerdir
 • TRIZ Yaklaşımının Temelleri
 • TRIZ Araçlarına Genel Bir Bakış
 • Çelişki Mantığı ve Çelişki Matrisi ile Çözümler
 • Faydalı ve Zararlı Fonksiyonlar
 • İdealite ve Kaynaklar Kavramı
 • S-Eğrisi-Dokuz Pencere Yaklaşımları
 • TRIZ Bilimsel Etkiler Kılavuzu ve Operatörler
 • Su-F TRIZ Metodolojisi
 • TRIZ Metodolojisi Gelecek Hakkında Ne Söylüyor?
 • Problem Çözme Yaklaşımı ve ARIZ
 • TRIZ ile Problem Çözme Çalıştayı

ÖN GEREKSİNİMLER

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.