NE ARAMIŞTINIZ ?

EĞİTİM

Yaratıcı ve İnovatif Düşünme Becerileri Kazanma

KOD AL7
 • Eğitimin Süresi 1 Gün
 • Eğitimin Düzeyi TemelOrtaİleri
 • Kimler KatılmalıMühendisler, Tasarımcılar, Akademisyenler, Öğrenciler
 •  
 • SORU SOR
  Sorularınız İçin:

AMAÇLARI

Bu eğitim modülünün hedefi firmaların Ar-Ge kadrolarının hızlı ve verimli bir şekilde içerikte belirtilen dört ana başlıkta bilgi aktarma, beceri geliştirme ve konuların iş ortamında uygulanması konusunda kılavuzluk yapmaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • İş Yerinde Avantajlı Davranışı Anlama ve Kişisel Kapasite Becerisi Kazanma
  • İnsan İlişkilerini Anlama
  • İşyerinde Davranış
  • İşte Başarı
  • İş yerinde Prblemlerle Uğraşmak
 • Stratejik Düşünme Becerisi Kazanmak
  • Büyük Resmi Görme Becerisi
  • Stratejik Alanları Keşfetme
  • Stratejik Hedeflerden Uygun Olanlara Odaklanmak
  • Hedefler Arasında İlişki Kurmak
  • Enfrmasyon Toplamak
  • Yaratıcı Çözümler Sunmak
  • Acil ve Önemliyi Anlamak
  • İçsel Enerjimiz ve Tutkularımızı Anlayarak İşimize Verebileceklerimizi Anlamak
  • Hem Kendi Birimimizde Hem de Başka Birimlerde Neler Yapıldığını Sürekli Merak Etmek ve Büyük Resmi Görmek
 • İş yerinde Farklı Fikirler Üretmek için Yaratıcı Düşünme Becerisi Kazanmak
 • İnovatif Düşünme Becerisi Kazanmak

ÖN GEREKSİNİMLER

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.