NE ARAMIŞTINIZ ?

Videolu Eğitimler

Banner

GİRİŞ
Sayın
Mühendisler ve Akademisyenler,
Mühendislik Birim Yöneticileri ve Araştırma-Geliştirme Birim Yöneticileri,
Eğitim Hizmetleri Birim Yöneticileri,
İnsan Kaynakları Birim Yöneticileri,
Bu katalog Türkiye’de yenilikçi bir bakış açısı ile oluşturulmuş özel bir mühendislik eğitim programını betimlemektedir.
Şirketler genç mühendisleri işe almak suretiyle onların profesyonel iş ortamına dahil olmasını sağlamaktadırlar. Daha sonrasında ise proje ve pozisyon isterlerine yönelik verimli bir çalışan profili oluşturabilmek amacı ile şirket içi eğitim süreçleri planlamakta ve gelişim programları düzenlemektedirler. Bu süreçte teknik gelişim için yoğunlukla iç mühendislik birimlerinde yer alan uzmanlar eğitmen rolünü üstlenmektedirler. Bu yaklaşım ise projelerde görev alan birçok uzmanın bilgi ve birikiminden eğitim süreçlerinde yararlanma olanağını ortadan kaldırmaktadır.
BuildUp Academy genç mühendislerin kariyer planlama süreçlerine yönelik etkili bir başlangıç yapmaları amacıyla pratik bilgi, araç ve teknolojilerin sağlandığı verimli bir alternatif önerir. Belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyen mühendislere farklı seviyelerde eğitimler silsilesini izlemek suretiyle derinlik kazanma imkanı sunar. Özel içerikler ile oluşturulabilen uygulama seansları sayesinde bilgiyi iş üzerinde proje isterlerine yönelik verimli kullanmayı hedefler.
BuildUp Academy genç mühendislerin profesyonel çalışma hayatında yüksek teknoloji içeren projeler gerçekleştirmekte olan şirketlere verimli bir giriş yapmasını amaçlar. BuildUp Academy ileri mühendislik hizmetleri şirketi olan FİGES AŞ’nin bir markasıdır. FİGES AŞ olarak sanayi firmalarımızın ihtiyaçlarına yönelik özel olarak eğitilmiş, ileri mühendislik teknolojileri gerektiren projelerde görev alarak çeşitli seviyelerde uzmanlık ve nitelik kazanmış mühendisler yetiştirmeyi sürdürmekteyiz.
Eğitimlerimiz deneyimli ve alanında uzman mühendisler tarafınca hem Türkçe hem de İngilizce verilebilmektedir. Her bir eğitimin sonunda katılımcıların bilgi kazanım düzeylerini ölçmek üzere sınav yapılmaktadır. Her bir eğitim modülünü başarı ile tamamlayan ve yeterli devamlılığı sağlayan katılımcılara programa katılım belgesi ayrıca verilmektedir.
FİGES AŞ BuildUp Academy
Ders Kataloğu
Aşağıda belirtilmiş olan eğitim modülleri üniversitelerin Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinin temel kesişim noktaları belirlenerek kurgulanmıştır. Eğitim süresi 12 iş günü olarak tespit edilmiştir. Bir ders saati süresi 40 dakika olmak üzere her iş gününde 4 adet ayrı blok ders şeklinde uygulanır. Katılımcılar program süresince toplam 72 saat eğitim almış olurlar. Eğitim modüllerinin takvimdeki sıralaması değişiklik gösterebilir.
 Sonlu Elemanlar Metodu’na Giriş 1 gün
 Sonlu Elemanlar Analizi için CAD’e Giriş 1 gün
 Sonlu Elemanlar Metodu Uygulama Eğitimi 2 gün
 Sonlu Elemanlar Analizi Tabanlı Yorulma Analizleri 1 gün
 Doğrusal Olmayan Analizler 1 gün
 Yapısal Dinamik Analizler 2 gün
 Teorik ve Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği’ne Giriş 2 gün
 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Uygulama Eğitimi 2 gün

Erken kayıt fırsatları için "training@figes.com.tr" adresinden güncel CV bilgileriniz ile birlikte bizimle iletişime geçebilirsiniz!