NE ARAMIŞTINIZ ?


EĞİTİM

Araç Dinamiği Modelleme ve Simülasyon Uygulama Eğitimi

KOD VE7
  • Eğitim Hakkında Katılımcılar eğitim sonunda sistem düzeyinde farklı aktarma organı yapılarına sahip kara araçlarının bilgisayar destekli fiziksel modelleme sürecine dair fikir sahibi olacaklardır.

EĞİTİM AMAÇLARI

Bu eğitim ile tek boyutlu sistem modelleme ortamında tekerlekli araçlara yönelik sistem dinamiğinin yazılım ortamında kurgulanması, parametrize edilmesi, sürücü sanal modeli ile entegrasyonu, sanal sürüş senaryolarının oluşturulması, otomatik rota oluşturma süretiyle yol ve çevre sanal modellerinin entegrasyonu konu başlıklarına değinilecektir

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Araç Dinamiği’ne Giriş
  • CarMaker Arayüzü’ne Giriş
  • Araç Dinamik Sistem-Alt Sistemleri’nin Seçimi, Parametrizasyonu
  • Yol, Çevre, Sürücü, vb. Modelleme Süreçleri ve Entegrasyonu
  • Senaryo Oluşturma ve Sanal Test Sürüşü
  • Farklı Aktarma Organları Modelleri Uygulamaları
  • Kontrol Algoritması – Sanal Sürüş Ortamı Hibrit-Simülasyonu

ÖN GEREKSİNİMLER

Kontrol uygulamaları içeren araç dinamiği çalışmalarına yönelik matematiksel model ve mekanik karakteristiklerin ön bilgisine sahip olmak.