NE ARAMIŞTINIZ ?


EĞİTİM

Lojik Kontrol Sistemlerin Modellenmesi Uygulama Eğitimi

KOD VE7
  • Eğitim Hakkında Sonlu durum makinalarının algoritma tasarım süreçlerinde kontrol döngüleri için oluşturulmasına değinilecektir.

EĞİTİM AMAÇLARI

Stateflow” araç kutusu kullanılarak karmaşık karar akış döngüleri ve sonlu durum makinelerinin modellenmesini içermektedir. Eğitim odak noktasını akış grafikleri, durum makineleri ve doğruluk tabloları oluşturmaktadır. Stateflow ile Simulink arasındaki etkileşim değinilecek bir diğer konu başlığıdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Akış grafikleri
  • Kod Durum makineleri
  • Hiyerarşik durum makineleri
  • Paralel durum diyagramları
  • Olay kurgusu içeren durum diyagramları
  • Fonksiyon içeren durum diyagramları
  • Doğruluk tabloları
  • Durum geçiş tabloları
  • Tasarım faktörleri

ÖN GEREKSİNİMLER

Lojik kontrol sistemleri, durum/olay tabanlı algoritma tasarımı konularında ön bilgi sahibi olmak.