NE ARAMIŞTINIZ ?


EĞİTİM

Mühendislik Uygulamaları için Teknik Hesaplama Eğitimi

KOD VE5
 • Eğitim Hakkında Mühendislik projelerinde ihtiyaç duyulan veri analiz, görselleştirme, modelleme ve programlama konularına değinilecektir.

EĞİTİM AMAÇLARI

Eğitim süresince ileri düzey hesap makinesi görevi gören MATLAB programının temel mühendislik faaliyetleri için verimli kullanımı üzerinde durulacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Değişkenler ve İfadeler
 • Vektörlerin Analiz ve Görselleştirilmesi
 • Komut Dosyası Oluşturulması ile Komutların Otomatikleştirilmesi
 • Matrislerin Analiz ve Görselleştirilmesi
 • Tarih ve Zaman Kavramları
 • Veri Tabloları
 • Koşullu Veri Seçimi
 • Dosyalardan Verilerin Analiz Edilmesi
 • Akış Kontrolü
 • Fonksiyon Oluşturma

ÖN GEREKSİNİMLER

Bu eğitime katılım için bilgisayar programlama üzerine farkındalık sahibi olmak avantaj sağlamaktadır.