NE ARAMIŞTINIZ ?


EĞİTİM

Sistem Seviyesinde Dinamik Model Oluşturma Eğitimi

KOD VE6
  • Eğitim Hakkında Eğitim süresince tek boyutlu sistem modelleme ortamında sistem ve algoritma modelleme, tasarım doğrulama teknikleri üzerinde durulacaktır.

EĞİTİM AMAÇLARI

Katılımcılar eğitim sonunda sürekli zaman, ayrık zaman, hibrit sistemlerin modellemesi hakkında fikir sahibi olacak, alt sistem ve fiziksel model kütüphanelerinin oluşturulmasını öğreneceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

  • Model Üretimi ve Simülasyonu
  • Programlama Yapılarının Modellenmesi
  • Ayrık Sistemlerin Modellenmesi
  • Sürekli Sistemlerin Modellenmesi
  • Çözücü Seçimi
  • Model Hiyerarşi Geliştirilmesi
  • Şartlı Gerçekleştirilmiş Algoritmaların Modellenmesi
  • Modellerin Diyagramlar ile Kombinasyonu
  • Kütüphane Oluşturma

ÖN GEREKSİNİMLER

Sistem dinamiği konusunda ön bilgi sahibi olmak.