NE ARAMIŞTINIZ ?


EĞİTİM

Sonlu Elemanlar Metodu Uygulama Eğitimi

KOD VE3
 • Eğitim Hakkında Eğitim sonlu elemanlar yazılımı ile yapısal, termal, modal, doğrusal burkulma ve şekil optimizasyonu gibi çeşitli analiz tiplerinde çözümler sağlamayı amaçlar.

EĞİTİM AMAÇLARI

Mekanik bir benzetim/simülasyon modeli oluşturmayı, modelin analizini ve sonuçları yorumlamayı hedefler.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Ticari bir Sonlu Elemanlar Yazılımına Giriş
 • Genel Analiz Prosedürleri ve Ön İşlemler
 • Sonlu Elemanlar Modeli ve Hazırlanması
 • Statik Yapısal Analizler
 • Kontakların Modellenmesi
 • Uzak Sınır Koşulları
 • Çok Adımlı Analizler
 • Titreşim Analizleri
 • Termal Analizler
 • Sonuçların Görüntülenmesi ve Son İşlemler
 • Katı Modellerle Çalışma ve Parametrelendirme

ÖN GEREKSİNİMLER

Bilgisayar Destekli Tasarım yolu ile geometrik model oluşturabiliyor olmak ön koşuldur.